Blog Ondřeje Chrásta. 
Převážně o kultuře, politice a vzdělávání. 

Zneužívání nouzového stavu na Praze 6 – Otevřený dopis starostovi Ondřejovi Kolářovi

autor: | Dub 15, 2020 | Hlavní stránka, Politika, Praha 6

Adresát:
Mgr. Ondřej Kolář
Starosta Městské části Praha 6 

V Praze, dne 14. dubna 2020

Vážený pane starosto,

jako předseda nejsilnějšího opozičního klubu v Zastupitelstvu Prahy 6 Vám zasílám tento osobní otevřený dopis. S velkým znepokojením pozoruji Vaše počínání v posledních týdnech. Zejména ohledně Vámi vytvořené atmosféry okolo odstranění sochy maršála Koněva či nesmyslném prodlužování do roku 2025 dodnes normálně (a dokonce do roku 2021) platných smluv na Farmářské trhy, které v konečném důsledku budou stát Prahu 6 desítky milionů.  Období krize a nouzového stavu by mělo být pro zodpovědného politika časem, kdy se vyvaruje jakýchkoliv kontroverzních rozhodnutí a řeší věci, které nesnesou odkladu a které přímo souvisí s nouzovým stavem. Celý svět, včetně naší republiky, Prahu 6 nevyjímaje, prochází nejtěžší zkouškou za mnohá desetiletí. Zkouškou, která bude mít nedozírné následky. Zkouškou, ve které se každý schopný člověk musí snažit efektivně přispět k překonání krize. Je to doba, kdy malicherné záležitosti musí ustoupit klíčovým a vše, co není nezbytné, musí ustoupit nutnému. Zároveň je to doba, kdy každý krok musí být posuzován z pohledu sjednocování společnosti a vše rozdělující by mělo být přinejmenším odkládáno. Doba, kdy se ukazují lidské charaktery i schopnost kompromisu a spolupráce napříč politickým spektrem. 

Hned z počátku nouzového stavu – v první polovině března 2020 – jsme Radě Prahy 6, Vám osobně i kolegům, nabídli maximální součinnost a pomoc a na čas odložili táhnoucí se spory ohledně Vašeho řízení Městské části, které dlouhodobě kritizujeme. Na čas jsme přestali řešit nevýhodné zakázky právních služeb, pokračující policejní vyšetřování ohledně developerského projektu Dračky, Vaše nejasné vztahy s developery a další záležitosti.  Místo toho jsme nabídli své kapacity k řešení aktuálních problémů spojených s koronavirovou pandemií. Měli jsme pochopení též pro přerušení jednání všech výborů a komisí a také odložení jednání zastupitelstva, věřili jsme, že to je pro dobro věci. 

V celostátní opozici naše strany Piráti, TOP 09, ODS či STAN společně a opakovaně – ruku v ruce na společných tiskovkách vyzývají Babišovu vládu, aby nečinila v nouzovém stavu žádná zásadní rozhodnutí, která by byla nevratná, vzpomeňme např. na novelu zákona o Vojenském zpravodajství, předloženou v době vrcholící pandemie, která by naši zemi “Orbanizovala”. Po společném tlaku našich parlamentních opozičních stran nakonec vláda tuto kontroverzní novelu stáhla a dále neprojednávala, aby se mohla více soustředit na řešení pandemie. 

Vaše 2 rozhodnutí z poslední doby mě však utvrdila v tom, že neberete pandemii na Praze 6 dostatečně vážně a snažíte se ji využít ve prospěch Bůh ví koho, jistě však ne občanů Prahy 6. 

Za prvé:
Vaše kvapné rozhodnutí o okamžité realizaci odstranění sochy maršála Koněva budí dojem, že v současné době, kdy většině lidí světa nesnesitelně chybí čas a zápasí o každou vteřinu: na výrobu či nákup ochranných prostředků, na dezinfekci veřejných prostor, na pomoc občanům v nesnázích a mnohé jiné, Vámi vedená koaliční vláda na Praze 6 nemá na práci vůbec nic, proto jí zbývá čas na demontáže soch.

Nejde pouze o to, zda člověk podporuje odstranění této sochy nebo nikoli, ostatně já sám jsem nakonec s většinou pirátského klubu usoudili, že Vámi vyvolaná hysterie a následná nesmyslná protireakce Ruska (urážky a obvinění z fašismu) jsou nepřijatelné a zde jsme se za Vás postavili a z velké části hlasovali pro odstranění. Odstranění v nouzovém stavu však přináší dvě objektivní a nezpochybnitelná hlediska: 

a) jednak jste to uskutečnili v nepřijatelnou chvíli, Praha 6 má věnovat veškerý čas péči o občany, jednak šlo o krok silně rozdělující společnost, což je v době krize počin amorální. Do televize jste ještě bezostyšně hlásal, že jste úmyslně využili situaci, aby to Váš mluvčí musel uvádět následující den na pravou míru, že jste to dlouho plánovali. Jeden z vás tedy lhal. 

b) celý akt proběhl v nouzovém stavu, proto docela pochopitelně to vyvolalo emotivní reakci řady lidí. Dokonce jste se zapsal do dějin jako patrně první český komunální politik, který ovlivnil legislativu Ruska, které čerstvě zavedlo trestní odpovědnost za ničení či poškození vojenských hrobů a pomníků vojákům, jak na území Ruska, tak i mimo něj. Ruské státní zastupitelství minulý týden zahájilo trestní stíhání osob, které jsou odpovědné za demontáž sochy Koněva. Tedy patrně i zastupitelů, které jste vzhledem ke zjistřené době svým konáním potenciálně vystavil nebezpečí útoků, které jste zažil sám, když jste v září chodil s ochrankou. A co více, nikoho z opozičních zastupitelů, kteří Vás dříve podpořili, jste o tomto kroku neinformoval a hodil je přes palubu. A ještě jste si bezostyšně v době nouzového stavu, v čase, kdy svět prochází humanitární katastrofou, dělal legraci, když jste “žertoval” o tom, že socha neměla roušku apod. Mně to vtipné nepřišlo, naopak nevkusné. A nejen mně, ale i řadě dalších lidí bez ohledu na politickou a názorovou různorodost. Po Vaší srpnové diplomaticky neumětelské jízdě, kdy jste střídavě chaoticky navrhoval sochu maršála Koněva odvézt do sběru, na velvyslanectví, zahalit, následně odhalit či darovat zpět do Ruska, jste opět zvířil emoce lidí, o to hůře, že v takto napjaté době koronavirové pandemie. Dokážete vůbec pochopit, že existují lidé s jiným názorem než máte Vy? Lidé, kteří cítí (bez ohledu na historickou pravdu, ke které kolikrát ani nemohli mít přístup přes represe totalitních režimů) úctu k pomníku maršála Koněva a vnímají ho jako osvoboditele od jha nacismu, že to vůbec nemusí být pravicová či levicová spodina, jak jste opakovaně uváděl? O odstranění jsme rozhodli jako demokratické zastupitelstvo, tak to má být,  ale musíte naše rozhodnutí degradovat břídilskou realizací a pošlapávat zesměšňováním a nedůstojnými prohlášeními? 

Reakci Ruska objektivně můžeme hodnotit jako přehnanou a jako zasahování do našich záležitostí, nic to ale nemění na faktu, že současnou negativní vlnu jste způsobil Vy. Vaše počínání vyvolalo v řadě lidí, kvůli krizi beztak přepjatých, nenávist, která negativně ovlivní jejich životy – samy o sobě v této chvíli nelehké. Pozitivní i negativní věci působí v období karantény řetězcově – pocity jednoho člověka ovlivní celou rodinu. Zatížil jste tím i několik českých ministerstev, která musí řešit tuto záležitost, zatímco by měla věnovat veškerý čas něčemu jinému a užitečnějšímu. Chápu, že nejste diplomat, ale jakýkoli soudný člověk se špetkou zodpovědnosti musel dopředu chápat, že je zcela nevhodné udělat v této době tento krok.

Za druhé:
Jak víte, dne 14. 4. 2020, jsme vydali tiskovou zprávu, kde popisujeme, jak v době vrcholící pandemie, 31. 3. 2020, Vámi vedená Rada na online zasedání prodloužila v nouzovém stavu smlouvu o spolupráci mezi MČ Praha 6 a společností Farmářské trhy z.s. až do konce roku 2025. Původní smlouva přitom platí až do roku 2021 a pro její kvapné prodlužování nebyl jediný důvod. Rada se tím také postavila proti rozhodnutí Kontrolního výboru zastupitelstva, který v únoru jednoznačně a napříč zástupci všech stran podpořil konání transparentního výběru příštího provozovatele. Praha 6 tím čelí podezření z porušení povinností péče řádného hospodáře, když záměrně využila nouzový stav k prosazování netransparentních a MČ poškozujících smluv. Rozhodnutí v době celostátně vyhlášeného nouzového stavu o prodloužení této nevýhodné smlouvy Piráti Prahy 6 považují za skandální a zvažují právní kroky, aby zamezili hrozícím velkým ztrátám z této transakce. 

Tyto dva kroky mě vedou k domněnce, že krizi pandemie koronaviru využíváte, neřku-li zneužíváte.

Jak Vám nadále máme věřit, že v ostatních záležitostech jednáte čestně a poctivě, když na vlastní oči vidíme, že v jiných záležitostech to tak není a jen využíváte situace? 

Jak se máme jako opozice sjednocovat a podpořit Vás, když se pod rouškou tmy a skrze netransparentní jednání dějí výše popsané věci?

Důrazně požaduji, aby se výše zmíněné body začaly jasně a zodpovědně řešit: 

Ad 1: Sochu maršála Koněva v zájmu důstojného politického řešení navrhuji nabídnout Ruské federaci k odkoupení za posudkovou hodnotu. Ruská federace o ni opakovaně projevila zájem. Zvrátilo by to ubohý stav, do kterého jste celou záležitost přivedl. Je to řešení diplomaticky konformní a smysluplné, přičemž získaný finanční obnos by byl poukázán předem stanoveným transparentním způsobem obětem komunistického režimu. Těmto lidem tyto peníze poslouží. Je to důstojné a užitečné, namísto současného skladování sochy pro budoucí muzeum, které je v nedohlednu, pokud vůbec někdy vznikne, skladování, které Prahu 6 stojí téměř 12.000 měsíčně a bude možná trvat roky a způsobí tak další velké finanční ztráty. Budeme také žádat o vysvětlení průběhu a finančním pozadí celého “stěhování”, proč např. nebyla socha nabídnuta  Olšanským hřbitovům, o kterých jste mnohokrát sám hovořil. 

Ad 2: Okamžitě zrušte rozhodnutí o prodloužení smlouvy do roku 2025 na realizaci farmářských trhů. Situace jistě počká do odeznění nouzového stavu, kdy by se mělo vypsat transparentní výběrové řízení na provozovatele od roku 2022. 

Pane starosto,
na pozitivní list zvládnutí pandemie se nezapíšete nevhodně načasovanou demontáží soch a pošlapáváním veřejné soutěže v ekonomicky výrazných pronájmech veřejných statků, ale např. pomocí ČVUT s výrobou ochranných pomůcek, organizací a koordinací pomoci pro starší či dlouhodobě nemocné občany a pro rodiny s dětmi, urgentní přípravou strategie řešení ekonomických dopadů krize na občany a firmy na Praze 6. Ostatně i zde jsme hned zkraje nouzového stavu nabídli pomoc a jsme připraveni do pracovní skupiny toto řešící vyslat své odborné zástupce. 

S velikonočním pozdravem

Mgr. Ondřej Chrást
Předseda Zastupitelského klubu Piráti Praha 6