Blog Ondřeje Chrásta. 
Převážně o kultuře, politice a vzdělávání. 

A co tak konkrétně děláme na konferenci UNESCO ke vzdělávání v umění a kultuře?

autor: | Úno 16, 2024 | Hlavní stránka, Kultura, Vzdělávání

Bylo mi ctí prezentovat české perspektivy na globálním fóru o kulturním a uměleckém vzdělávání. Zaměřil jsem se na reformy Rámcových vzdělávacích programů (RVP), které formují vzdělávání dětí ve věku 6-15 let. Do budoucna by nemělo jít pouze jen o hudební a výtvarné výchovy, ale o výuku k celkovému vnímání kultury, schopnostech kulturu vnímat, schopnostech být kreativní a přemýšlet o světě v souvislostech kultury a společnosti.

Mluvil jsem také o úspěšném dotačním titulu “Kreativní učení” Ministerstvo kultury České republiky z Národního plánu obnovy, který ve dvou realizovaných dotačních výzvách ministerstvo podpořilo celkem 370 projektů, ve kterých různé kulturní organizace galerie, muzea, divadla spolupracovali právě se školami a vytvářejí společné projekty. To vzbudilo největší ohlasy, jsme napřed. Konference o tom je, o spolupráci, propojování, vidění světa v souvislostech vzájemných vztahů, nikoliv jen výsekem jedné oblasti. A v tom jsme i celosvětovou inspirací.

A co je vlastně to UNESCO a čím se zabývá?

UNESCO je jednou z patnácti mezistátních odborných organizací OSN. Má celosvětově ohromné renomé, akcí se účastní naprostá většina států světa. V současné době má UNESCO 195 členských zemí a 9 přidružených členů. Světové památky známe všichni, ale zabývá se také intenzivně činností v pěti hlavních oborech a její deklarace často doslova hýbou celosvětovým děním: Vzdělání, přírodní vědy, sociální a humanitní vědy, kultura a komunikace a informace. Deklarace UNESCO často jsou považovány za symbol globalizace, v dobrém i tom slabším v tom, co ke globalizaci patří.

Na stránkách MK brzy celou deklaraci přeložíme a publikujeme. Nemělo a nesmí to zapadnout. Přijetí deklarace po několikaletých přípravách označili účastníci za začátek. Vyzdvihli potřebu provést konkrétní kroky v oblasti politiky, vzdělávání, finanční podpory, médií a osvěty, zejména ve věci zapojení umění a kultury do vzdělávacího procesu. Na MK jsme k tomu měli velkou tiskovou konferenci v dubnu 2023.

A já v tomto duchu konference dodávám, kultura je v centru lidské kreativity a sebeuvědomění, je ústředním aspektem mezilidských vztahů, povzbuzuje ekonomiku, inspiruje inovace, dělá nás šťastnými, nutí nás přemýšlet… dělá nás lidmi. Nebojme se o tom mluvit, nebojme se posilovat postavení kultury ve vzdělávání. Howgh.

Díky kolegům z delegace za skvělou reprezentaci ČR, Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyKateřina KlementováKatarína KalivodováRadek Marusak