Blog Ondřeje Chrásta. 
Převážně o kultuře, politice a vzdělávání. 

Vlastenec dvou vlastí. Opuštěn oběma. Každoroční vzpomínka na odvlečení představitelů ruského exilu do gulagu.

autor: | Kvě 11, 2021 | Hlavní stránka, Praha 6

Dům a pamětní desky „Oni byli první“ v Rooseveltově ulici, kde každoročně pořádáme pietní akt.

Před třemi lety jsme s kolegy se zastupitelstva Prahy 6 a poslancem Janem Lipavským iniciovali obnovení připomínky odvlečení československých spoluobčanů do sovětských lágrů. Tyto hrůzné bezprávní akty začaly 11. 5. 1945, tedy přesně před 76 lety. Tehdy v Praze kvetly šeříky a město oslavovalo konec války. Ten samý den unesli příslušníci ruské tajné služby NKVD a jejích jednotek SMERŠ naše spoluobčany, Čechoslováky, kteří ve dvacátých letech uprchli před stalinským terorem a našli v tehdejším Československu azyl a svůj druhý domov. Tito spoluobčané ruského, ukrajinského a běloruského původu byli protiprávně a bez soudu odvlečeni ze svých domovů do sibiřských gulagů, odkud se mnozí už nikdy nevrátili. Některé do gulagu ani neodvlekli, nýbrž je přímo zavraždili v Praze a pohodili do příkopu…▶ Bydleli mimo jiné i v bubenečských a dejvických domech, také v mém domě, Rooseveltově 29, kde tyto nucené deportace 11. května začaly a který tyto události připomíná pamětními deskami instalovanými v roce 1995 výborem “Oni byli první”. Jsem rád, že připomínka těchto spoluobčanů je stále živá a pietních aktů u domu se již druhým rokem účastní i náš primátor Zdeněk Hřib – primátor Prahy a zástupci městské části Prahy 6. Včera se také účastnila iniciátorka výboru „Oni byli první“, který pamětní desky instaloval, Anastázie Kopřivová, která je zároveň potomkem odvlečených. Nezapomínejme.

V minulých letech jsem psal na našich stránkách či svém blogu několik článků rozebírající tyto události a komplexně Ruský exil. Dějiny však nejlépe poznáváme skrze osudy jednotlivce, jednotlivých lidí, jednoho života…tak jsem tento rok připravil krátké nahlédnutí do jednoho z nejpohnutějších osudů tohoto příběhu odvlečení – československého legionáře, generála Sergeje Vojcechovského, kterého v květnu 1945 zajala a unesla bolševická NKVD (SMERŠ), zemřel v sovětském lágru. Byl jedním z prvních, pro koho si přišli… nahlédněme tedy společně na jeho pohnutý život…

🗣„Bolševiky nenávidím, ale proti ruským vojákům válčit nepůjdu.”Generál ČSR Sergej Vojcechovský takto odpověděl nacistům na nabídku velet “vlasovcům” místo Vlasova. Generál dvou armád. Vlastenec dvou vlastí. Jedna vlast jej utýrala v lágru, druhá to tolerovala.

Sergej Vojcechovský se narodil na území soudobého Běloruska (pocházel z běloruské šlechty), toho času součásti carského Ruska. Získal nejlepší ruské vojenské vzdělání, včetně Akademie Generálního štábu v Petěrburgu. Od roku 1902 sloužil po celém Rusku. Během první světové války sloužil na frontě v štábních hodnostech, byl raněn, získal řadu vyznamenání. V srpnu 1917 se stal náčelníkem štábu 1. Československé divize ruské armády, v prosinci velitelem legionářského 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova, od května 1918 velel československým legionářům v okolí Čeljabinsku a byl součástí vojenského kolegia Dočasného výkonného výboru československého vojska v Rusku, který velel československému vojsku, jež se v Rusku postavilo bolševikům. Během tzv. Čeljabinského incidentu – když bolševici uvěznili 10 československých vojáků – českoslovenští vojáci pod velením Vojcechovského dobyli a obsadili Čeljabinsk a vysvobodili své druhy, načež Trockij nařídil odzbrojení československých vojáků po celém Rusku. Naši vojáci si to nenechali líbit a povstali proti bolševikům. Následně se Vojcechovský s vojáky připojil k sibiřské části legií. V československém vojsku byl Vojcechovský povýšen na plukovníka a následně na generála, bojoval s našimi vojáky proti bolševikům na Sibiři, v centrálním a v jižním Rusku. V roce 1919 byl přijat v generálské hodnosti do ruských vojsk vedených admirálem Kolčakem (tzv. „vrchním vladařem Ruska” a hlavním „bílým” oponentem „rudých” bolševiků). Na Sibiři velel zprvu divizi, pak armádě. Držel se nekompromisní válečné disciplíny. Po popravě Kolčaka velel vojskům na východě Ruska, následně na jihu a nakonec na Krymu, odkud evakuoval zbytky poražené „bílé” armády do Konstantinopole, sám pak odtud zamířil do Československa. V květnu 1921 coby válečný hrdina československých legií byl přijat do československé armády a brzy získal státní občanství. Sloužil v Michalovcích, Trnavě, Brně, v roce 1929 byl povýšen na armádního generála a v roce 1935 se stal zemským vojenským velitelem v Praze. Na podzim 1938 – v době Mnichovské konference – byl velitelem 1. československé armády a byl proti tomu, aby se armáda podřídila politickému rozhodnutí Mnichova.

Byl odhodlán bojovat. Za tento postoj byl v roce 1939 vyřazen – penzionován. Za války budoval odboj v Obraně národa a byl v nemilosti u gestapa. Ovšem byl elitním ruským a československým generálem a nacisté si jej „šetřili” pro jinou úlohu. Vlasov nebyl pro nacisty optimální volbou, postrádal vše, co měl Vojcechovský – vojenský, morální a intelektuální kredit. Vlasov byl tuctový bolševik, který se dostal do zajetí a zejména pro četnou ruskou emigraci v Evropě nebyl a nemohl být autoritou. Vojcechovský nabídku odmítl. Řekl, že nenávidí bolševiky, pohrdá komunismem a neuznává vládu bolševiků, ale zabíjet ruské vojáky – děti a vnuky těch, kteří napomáhali bolševické revoluci – nebude. Nenáviděl bolševiky, ale nemohl ubližovat svému národu. Generál si prožil útrapy, které my jen sotva pochopíme. Toto rozhodnutí bylo hlasem člověka s životním nadhledem, který svou první vlast (Rusko) miloval a prošel si občanskou válkou. Miloval i svou druhou vlast (Československo) a na naší službě vždy myslel jen na dobro naší země. Zůstal věrný své první vlasti, i své druhé vlasti, miloval obě dvě zároveň, žádnou nezradil.

V květnu 1945 pana generála v Praze zajala a unesla bolševická NKVD (SMERŠ), zemřel v sovětském lágru. Byl jedním z prvních, pro koho si přišli. Tyto lidi – československé občany původem z Ruska, které sovětská „státní bezpečnost” unesla a odvlekla do lágrů nebo rovnou zabila. Bolševici byli odporné komunistické kreatury, ale nesou jen polovinu viny. Druhá polovina je naše – dovolili jsme unést naše občany a v zájmu „vyšších hodnot” jsme je de facto ponechali napospas osudu. Řeknete si: „Co jsme mohli dělat?!” A asi máte pravdu, ale to nic nemění na tom, že je to i naše vina, naše odpovědnost, připustili jsme to. Generál Vojcechovský a ostatní nebyli „nějací bezejmenní cizinci”, byli jedněmi z nás. Selhali jsme a to se již nikdy nesmí opakovat. Čest památce generála Vojcechovského a všech, koho jsme neochránili. Nesmíme na ně zapomenout. Náš národ je tou nejvyšší hodnotou, každý jednotlivý člověk je neocenitelný. Každý. A náš úkol tkví v tom, abychom ochránili život, zdraví a majetek každého občana. To je základní poslání státu a odkaz dějin našeho národa.