Blog Ondřeje Chrásta. 
Převážně o kultuře, politice a vzdělávání. 

UNESCO MONDIACULT 2022

autor: | Zář 29, 2022 | Hlavní stránka, Kultura, Politika

Kultura je to jediné, co si lidé berou s sebou, pokud jsou donuceni k emigraci či útěku ze své země. Kultura je identitou každého z nás.

Těmito slovy zahájila ministryně kultury Mexika Alexandra Frausto Guerrero svou řeč v Mexico City, kde se v těchto dnech koná světová konference UNESCO MONDIACULT 2022.

Je zaměřená na vládní kulturní politiky a udržitelný rozvoj kultury na celém světě. Je mi ctí zastupovat za naší republiku ministra Martina Baxu a  Ministerstvo kultury České republiky.

Více jak 190 delegací z celého světa, rozdílné pohledy na mnoho věcí, ale společné vědomí jedné civilizace, jedné planety a její nesmírné kulturní rozmanitosti. Na světe existuje asi 7000 jednotlivých jazyků. Existuje tedy 7000 způsobů, jak pojmenovat jednotlivé věci, přesto je kultura vnímána jako univerzální a společný jazyk nás všech.

Konference se účastní ministři kultury z celého světa, kterých je osobně asi 50, či asi stovka jejich náměstků a stovky dalších světových odborníků z oblasti kultury a jejího rozvoje a všech myslitelných kulturních organizací. Je to skutečná oslava civilizace jako celku a největší kulturní setkání v historii na vládních úrovních.

Dnešní večer místního času mám i já, jménem naší republiky, vystoupení v panelu „Kultura pro udržitelný rozvoj“ , kde budu mluvit i o rozvoji vzdělávacích aktivit v ČR, o unikátní síti našich základních uměleckých škol a o dalších tématech. Zítra budu informovat, stane-li se to.

Setkání provází řada rozhovorů s kolegy z celého světa, za všechny uvedu asi naší skvělou kolegyni, ministryni kultury Slovenska Natálií Milanovou, se kterou jsme pořešili mnoho společných kulturních věcí, které nás v našich zemích trápí.

Není to však pouze příjemné setkání, ve světě roste napětí, na mnoha místech světa hrozí ozbrojené konflikty či velké lokální problémy spojené s klimatickou změnou nebo finančními krizemi, i to se promítá do obsahu konference a promluv delegátů. Z mnoha stran zaznívá jednoznačné odsouzení válečné agrese na Ukrajině, která sebou přináší ničení kulturního dědictví, genocidu ukrajinského kulturního dědictví i ukrajinského národa. Je naší jednoznačnou snahou toto nejenom odsoudit, ale podnikat kroky pro budoucí obnovu kultury v této ruskou agresí zužované zemi.