Blog Ondřeje Chrásta. 
Převážně o kultuře, politice a vzdělávání. 

Mezinárodní konference ke kulturnímu dědictví – kulturní vrchol CZ PRES

autor: | Lis 9, 2022 | Hlavní stránka, Kultura, Politika, Vzdělávání

Jedním z kulturních vrcholů našeho českého předsednictví v Radě EU (EU2022cz) je právě dnešní mezinárodní konference v Národním muzeu na téma „Výzvy současné evropské památkové péče.“, kterou pořádá Národní památkový ústav pod záštitou Ministerstva kultury České republiky.

Konference je velmi prestižní, protože česká památková péče patří dlouhodobě k nejlepším na světě, ze které se inspirují mnozí další. Památková péče, resp. památky uchovávají naší materiální a duchovní hodnoty, formují naší identitu, dávají našemu životu kontinuitu a širší smysl. Proto je tak chráníme, proto si jich tak vážíme.

I tato konference probíhá ve stínu ruské agrese na Ukrajině, jak prohlásil ministr Martin Baxa, který konferenci zahajoval:

„…nedaleko hranic naší země, na Ukrajině, dochází k masivnímu ničení kulturního dědictví doslova v přímém přenosu a tato situace před nás klade nové výzvy. Nové poznatky a mechanismy jak ochraně přistupovat je třeba sdílet na mezinárodní úrovni…“

Rusko likviduje cíleně kulturní dědictví a snaží se o vykořenění ukrajinského národa. Snaží se mu bombardováním památek, muzeí a dalších kulturních statků sebrat identitu a vůli. Nepovedlo se! Pokračujeme v pomoci našim ukrajinským přátelům, budeme pomáhat Ukrajině i její kulturní dědictví obnovovat.

Ke konferenci:

Cílem konference je setkání evropských akademiků a odborníků v oboru památkové péče a architektury, kteří představí své pohledy na evropské kulturní dědictví a jeho ochranu. Jejím posláním je vyvolat debatu o evropské památkové péči, o aktuálních i budoucích otázkách souvisejících s přístupy, důležitostí a výzvami ochrany hmotného a nehmotného dědictví. Zprostředkovat odborné zkušenosti a příklady dobré praxe z různých zemí Evropy.