Blog Ondřeje Chrásta. 
Převážně o kultuře, politice a vzdělávání. 

Kultura nebude sedět v koutě, představujeme kulturní program do sněmovních voleb.

autor: | Srp 1, 2021 | Hlavní stránka, Kultura

Společně se středočeským kolegou a čelním kandidátem do Sněmovny Štěpánem Drtinou představujeme náš kulturní program do podzimních sněmovních voleb. Níže píšeme proč na tom je kultura tak, jak je a co s tím chceme dělat.

Kultura potřebuje výraznou změnu!

Ministerstvo kultury České republiky je ministerstvem s malým rozpočtem, které vždycky tak nějak pro někoho zbylo jako politická trafika. A podle toho to také bohužel v české kultuře vypadá.

Kdyby tohle ministerstvo mohlo vyprávět, tak by to bylo dosti bizarní – ministrů kultury bylo za posledních patnáct let dvanáct a o žádném se nedá říci, že by zanechal nějakou zásadní pozitivní stopu, a že by českou kulturu posunul výrazně nahoru. Velká část z nich odcházela s ostudou, že zanechali ministerstvo v horším stavu než ho přebírali. Dokážete vyjmenovat alespoň čtyři ministry kultury kromě toho současného? Není to tak dávno, kdy jsme byli svědky vydíraček a tanečků prezidenta Zemana okolo odvolávání nekompetentního ministra Staňka, což obecně kultuře zasadilo políček. A to nemluvíme ani o tom, že prezident Zeman se chtěl vměšovat do Národní galerie, kdy se pokoušel zbavit svého životního nepřítele ex-ředitele Jiřího Fajta.

Česká republika leží v srdci Evropy a řadí se ke státům s nejbohatší kulturní a historickou tradicí na světě. Po celou dobu existence naší země jsou vytvářené kulturní statky. Hrady a zámky, divadla a kina, festivaly a slavnosti, knihovny, muzea či galerie – to všechno je to, co nás utváří, co je naší součástí, co nám dává jednoznačnou identitu a také přináší tolik potřebné sebeuvědomění nás samotných a celé naší společnosti. Kultura patří k hlavním pilířům společenského života. Rozvíjí nejen nás, ale i naše města a sídla a pomáhá jednotlivým regionům zlepšovat celkovou kvalitu života – je proto nutné jí věnovat náležitou péči a ochranu.

Ministerstvo kultury je bohužel stále pevně zakotvené v minulém režimu. Z kultury se v dobách předrevolučních stala zpolitizovaná záležitost a trvá to tak dodnes. Ministerstvo kulturu řídí a ovládá, přičemž by mělo především podporovat její svobodný rozvoj.

Kulturní a kreativní odvětví

Kulturní a kreativní sektor má navíc velký ekonomický význam. Podílí se asi 5,3 % na celoevropském vývoji HDP. To znamená, že vytváří mnohem více prostředků, než do ní státy vkládají. Zajišťuje také pracovní místa, podporuje inovace a technologie a služby mají díky ní vysokou přidanou hodnotu. Pomocí kultury zviditelňujeme svou zemi v zahraničí, kultura je často motorem rozvoje měst, obcí i celých regionů. Vzpomeňme třeba, jak pomohla kultury západočeské Plzni, když byla v roce 2015 Evropským hlavním městem kultury. Aktivní investice do nadaných lidí je investicí do budoucnosti, na to bychom neměli zapomínat.

Bez nadsázky můžeme říci, že kultura a s ní spojená kreativita jsou strategickými surovinami nového tisíciletí. Musíme se jen naučit je využívat a oprostit se od dosavadního vnímání kultury, které je výrazně ovlivněno komunistickou diktaturou, jež z ní udělala nástroj své propagandy a moci.

Pandemie koronaviru tvrdě zasáhla nás všechny, dopad na kulturu byl (a stále je) skutečně devastující. Bude trvat několik let než se s tím vyrovnáme – během lockdownů došlo k narušení přirozených vazeb, ke zpřetrhání vzájemných dodavatelských kontaktů a skutečnému zastavení kulturního života, který se ve virtuálním světě plnohodnotně prožívat prostě nedá. To si přiznejme. Kultura díky svému zastavení přicházela každý měsíc o miliardy korun.

Do let následujících musí kultura vstoupit krizí posílena a reformována tak, aby mohla hrát klíčovou roli v postpandemické obnově společenského života a dobré nálady ve společnosti. Ano, je to kultura, která může společnost pomoci opět nastartovat a dát jí potřebný elán.

Máme plán, jak toho dosáhnout. Slibujeme, že kultura prostě nebude sedět v koutě.

Kdo jsme?

Mgr. Ondřej Chrást

Kandidát do Poslanecké sněmovny na společné kandidátce Pirátů a Starostů v Praze, člen vládního týmu koalice Pirátů a Starostů pro kulturu. Vystudoval psychosociální studia a teologii na Univerzitě Karlově a celý život se věnuje kulturním a vzdělávacím projektům. Působí jako předseda zastupitelského klubu Pirátů na Praze 6, v několika kulturních organizacích a také jako doktorand na Katedře arts managementu Vysoké školy ekonomické v Praze.

Mgr. Štěpán Drtina

Kandidát do Poslanecké sněmovny na společné kandidátce Pirátů a Starostů ve Středočeském kraji. Vystudoval historii a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě v Hradci Králové a následně Novodobé české a československé dějiny na Filozofické fakultě stejné univerzity. Během studií se věnoval práci s mládeží a činnosti v několika kulturních institucích. Nyní působí jako radní pro kulturu a památkovou péči v Kutné Hoře.

Celý program pro kulturu najdete zde: https://www.piratiastarostove.cz/program/resort/kultura/