Blog Ondřeje Chrásta. 
Převážně o kultuře, politice a vzdělávání. 

Jak nastartovat kulturu? Souhrn programových priorit

autor: | Zář 20, 2021 | Hlavní stránka, Kultura, Politika

Kulturu tvrdě zasáhla opatření proti covidu-19. Financování kultury u nás navíc dlouhodobě neodpovídá vyspělým státům. Rozdělování dotací není srozumitelné a transparentní. Kultura je přitom nedílnou součástí demokratického státu a kulturního dědictví, zásadně přispívá ke vzdělanosti, rozvoji občanské společnosti a v souvislosti s rozvojem kulturních a kreativních odvětví nabývá na významu její ekonomický potenciál.

S Štěpánem Drtinou jsme členové našeho pirátského Resortního týmu pro kulturu a s celou naší koalicí se STAN budeme za ochranu a rozvoj naší kultury ve sněmovně bojovat!

Co chceme?👇

✅Navýšit podíl Ministerstva kultury ke státnímu rozpočtu na 1 % (bez nákladu na církve a církevní restituce)

✅Navýšit zdroje na financování kultury po pandemii

✅Rychlou a smysluplnou implementaci nové Strategie MKČR pro kulturní a kreativní průmysly.

✅Transformovat příspěvkové organizace na Veřejné kulturní instituce

✅Připravit paragrafové znění zákona o muzeích a galeriích

✅Podpořit významné infrastrukturní projekty (nová budova Národní knihovny nebo Vltavské filharmonie)

✅Podpora unikátní české sítě knihoven

✅Zavést tzv. status umělce

Co nám to přinese?

✔️Rozvoj vzdělanosti a občanské společnosti

✔️Podpora ekonomiky, zaměstnanosti, inovací a prezentace ČR v zahraničí

✔️Lepší nastavení odměňování pracovníků, větší svoboda řízení, rozvoj vícezdrojového financování nebo ochrana před přímým politickým vlivem jednotlivých kulturních institucí

✔️Určení jasných standardů služeb skutečných muzeí, jejich rozdělení dle jednotlivých typů a právní zakotvení jejich vzdělávací činnosti. Veřejnost tak bude moci očekávat určitou kvalitu jejich služeb a pro pedagogické pracovníky bude pak brána jejich návštěva s žáky jako přímá pedagogická činnost.

✔️Nastavení vhodných podmínek pro uměleckou tvorbu a přijetí opatření týkající se sociální, daňové a dalších oblastí, zaručujících umělcům sociální jistoty a zlepšení jejich profesního, sociálního a ekonomického postavení.