Blog Ondřeje Chrásta. 
Převážně o kultuře, politice a vzdělávání. 

Den Komenského v Naardenu – uctění památky učitele národů

autor: | Bře 19, 2023 | Hlavní stránka, Kultura, Vzdělávání

Naarden 18. 3. 2023.

Tradiční připomínka odkazu českého myslitele Jana Ámose Komenského, v místě jeho posledního odpočinku. Na pozvání Památníku J. A. Komenského jsem se jako reprezentant Ministerstva kultury České republiky a z pověření ministra Martina Baxy účastnil vzpomínkového aktu Dne Komenského a udělování prestižní Ceny Komenského, která byla letos nesmírně aktuálně udělena Tineke Ceelen, ředitelce velké holandské nadace pro Uprchlíky, která dlouhodobě pomáhá v krizových oblastech, které čelí uprchlický vlnám, pomáhala v afrických zemích, v minulém roce i na Ukrajině a v celém Holandsku se těší velkému respektu.

Vyhnání a útěk z domova, vykořenění, pohrdání, bída, ale i vytrvalost a naděje.

Hovoříme o ukrajinských uprchlících? O těch, kteří v milionech opustili své blízké a své rodné domy a doslova bez ničeho se vydali na nejistý útěk a boj o holý život, o který jim ruský agresor již více jako rok usiluje?

Ne, dnes hovoříme o Janu Amosovi Komenskému, českému učenci a vzdělanci, zakladateli moderní pedagogiky a jednom ze světově nejznámějších Čechů, který bývá přezdíván učitel národů a jedním z tvůrců současné podoby celosvětového školství. Byl jedním z prvních, který prosazoval např. povinnou školní docházku.

 Uprchlický příběh JAK je tak aktuální, tak silný. Umožňuje nám si uvědomit, jak se historie bohužel stále opakuje, jak identita západních národů je založena na migraci, uprchlictví, ale i nezměrné vytrvalosti a otevřenosti národů, která ovšem bývá často a opakovaně nahrazována uzavřeností, nacionalismem a … prostě věci se stále opakují, jsme nepoučitelní.

Současná situace na Ukrajině nám ukazuje hodně z blízka, jakým nesnázím a nenávisti musí uprchlíci čelit, jakým pohrdáním si procházejí jenom pro to, že chtějí zachránit svůj život, že musel opustit své domovy často jenom s tím, co měli zrovna u sebe. Podobně jako Jan Ámos před mnoha staletími.

Každoroční ceremoniál připomínkových akcí známých jako Den Komenského začal uctěním památky učitele národů v kapli Mauzolea. Jako zástupci Česka 🇨🇿, Slovenska 🇸🇰 a dalších institucí a měst jsme položili květiny na hrob Komenského, který se v místě nachází. Slavnostní den je otevřen také široké veřejnosti a provází ho program v naardenském kostele. V návaznosti na Komenského myšlenky přednese vybraná osobnost přednášku, letos právě zamyšlení na téma Migrace a přijetí.

V průběhu programu je také tradičně předávána Cena Komenského, kterou obdrží člověk, jež se v duchu Komenského myšlení výrazným způsobem angažoval ve společnosti. Laureátkou se stala právě výše zmiňovaná Tineke Ceelen, ředitelka Nadace pro uprchlíky, která dlouhodobě pomáhá v krizových oblastech, které čelí uprchlický vlnám, pomáhala v afrických zemích, v minulém roce i na Ukrajině v celém Holandsku se těší velkému respektu. Její přímá, zkušenostmi podložená, ostrá, ale do reálného kontextu zasazená kritika postoje některých vlád k uprchlíkům by nám měla být mementem. Komenský, sám uprchlík, k nám v tomto ohledu může stále velmi aktuálně a jasně promlouvat. Přednáška se mě opravdu dotkla, brzy zařídím její překlad do češtiny, měli bychom si to všichni přečíst, až se zase budeme koukat na naše spoluobčany křičící na Václaváku a strhávající ukrajinské vlajky z Národního muzea…

Ministerstvo kultury se prostřednictvím Muzea J. A. Komenského v Naardenu podílí na finanční správě Památníku v Naardenu a spolupracuje tedy s nizozemskými partnery, zejména municipalitou Gooise Meren a nadací Stichting Comenius Museum na zachování odkazu Komenského. V minulém roce byla také ve spolupráci příspěvkových organizací MK ČR: Moravského zemského muzea a Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě v Naardenu otevřena nová stálá expozice Mundus Comenii. Ta je mimochodem skvělá.

Děkuji všem, kteří se podílejí na připomínání odkazu J. A. Komenského v Naardenu. Zejména dlouholetým dobrovolníkům kolem Nadace, bez nich by to nebylo.