Blog Ondřeje Chrásta. 
Převážně o kultuře, politice a vzdělávání. 

Na Praze 6 se hýbou ledy, komentář k rezignaci vedoucího právního odboru MČ Praha 6 – odejde i starosta?

autor: | Čvn 21, 2020 | Politika, Praha 6

Komentář k aktuální situaci ohledně právních zakázek na Praze 6: Vedoucí právního odboru ÚMČ Praha 6 pod tíhou důkazů rezignoval. Vyvodí osobní odpovědnost i starosta Kolář?

Starosta Ondřej Kolář již od počátku roku čelí tlaku na vysvětlení externích  právních zakázek zadávaných v gesci úřadu MČ Prahy 6, za které je přímo odpovědný. Piráti Prahy 6 na zastupitelstvu opakovaně žádali vysvětlení, kterého se jim nikdy nedostalo. Proto stále vyzývají starostu k vyvození osobní odpovědnosti. Poslední týden přinesl do kauzy zásadní zlom a některá nová fakta, která v tomto komentáři shrnujeme:

Vedoucí právního odboru, pan Břetislav Malásek, dne 15. 6 2020 rezignoval na svou funkci. Důvody své rezignace vysvětlil poněkud chaoticky obviňováním jiných osob, zejména některých nejmenovaných zastupitelů. Starosta  Kolář a pan Malásek si poslední tři měsíce mezi sebou navzájem přehazovali odpovědnost za kontroverzní právní zakázky pro svého spolužáka z plzeňských práv, advokáta Petra Kubíčka. Ten slabší z nich – vedoucí právního odboru – musel nakonec přes palubu.

Praha 6 si v letech 2016 až 2019 objednala u pražského advokáta Petra Kubíčka celkem 12 právních stanovisek, z nichž značná část dle nálezů Kontrolního výboru zastupitelstva Prahy 6 vykazuje známky plagiátorství. U některých právních textů byly podstatné části kompiláty, celé odstavce a strany byly převzaty z veřejně dostupných diplomových prací a internetových platforem, aniž by je autor uváděl jako zdroj. Jenom za tyto pochybné posudky vyplatila Praha 6 prokazatelně téměř milion korun. 

Starosta Kolář pro Aktuálně.cz 3. 3. 2020 vyloučil, že by dlouholetá známost s advokátem Kubíčkem hrála roli: „Jak vám to mám ale dokázat nevím, budete se muset spokojit s mým čestným prohlášením. Doktor Kubíček už v podobných věcech radil i jiným samosprávám, proto jsme vybrali jeho.“ O dva dny později rovněž pro Aktuálně.cz starosta dodal: „Co se týče rozsahu poskytnutých služeb včetně předaných výstupů, ceny se pohybují v relacích odpovídajících trhu.“ Pak ale 15. 5. 2020 starosta zcela otočil a pro Hospodářské noviny komentoval: „Právní oddělení vybralo pana Kubíčka, prošlo to kolečkem a já to jen podepsal“, zatímco jen o den dříve na zasedání zastupitelstva Prahy 6 starosta opakoval: „Znovu říkám, nevím, jakou metodikou byly vybírány ty advokátní kanceláře. Já znám opravdu jenom pana Kubíčka, u něhož jsem si objednal jedno jediné stanovisko.“

Fakta však mluví jinak. Starosta mezi roky 2016 a 2019 u advokáta Kubíčka objednal či spoluobjednal nikoli jedno, ale hned čtyři právní stanoviska, dalších sedm pak za Prahu 6 objednal spolužák obou zmíněných, dnes již bývalý vedoucí právního odboru pan Malásek. Dalších deset stanovisek objednal pan Malásek u advokátky Lenky Lukešové. Advokátka Lukešová, jejíž některá právní stanoviska zpracovaná pro Prahu 6, dle Kontrolního výboru Prahy 6 rovněž vykazují znaky plagiátorství, a advokát Kubíček se nepochybně dobře znají. V minulosti oba dva sídlili na stejné  adrese – Krasnojarská 682/12 v pražských Vršovicích. A na stejné adrese sídlil i advokát Břetislav Malásek předtím, než si praxi v advokacii pozastavil a odešel pracovat na právní odbor  Prahy 6 k panu starostovi. Zakázky pro advokáty Kubíčka a Lukešovou mají kromě výsledného copy/paste zpracování leckdy velmi obecné zadání. Často jde o základní teoretické otázky odvětví, které by měl znát každý běžný právník. Proto je otázkou, proč městská část s vlastním právním odborem něco takového vůbec objednává u externistů a neřeší to v rámci vlastních kvalifikovaných zaměstnanců. 

Ze dvanácti stanovisek, která Praze 6 dodal advokát Kubíček, byly jen čtyři smlouvy publikovány v Registru smluv. Pravda, některé smlouvy byly podepsány před vznikem registru, z těch ostatních v něm ale najdeme jenom ty, které překročily 50 tisíc, tedy zákonnou hranici pro povinnou publikaci. A jsou to zároveň vůbec jediné publikace v Registru advokáta Kubíčka, jenž byl – dle vyjádření starosty Koláře – Prahou 6 vybrán, protože již dříve radil i jiným samosprávám. Advokát Kubíček skutečně jedno své právní stanovisko dodal Praze 10, ale identický text o půl roku dříve poskytl i Praze 6, k čemuž se v úvodu stanoviska pro Prahu 10 přiznal.

Advokátka Lukešová nemá v Registru vůbec žádné publikace smluv. Zarážející je, že Praha 6 obvykle publikuje v Registru četné smlouvy i pod 50 tisíc Kč, a to i smlouvy s advokáty. Výjimkou jsou smlouvy s advokáty Kubíčkem a Lukešovou. Hodnota většiny smluv obou advokátů byla těsně pod hranicí 50 000 Kč. Je to náhoda? Navíc některá stanoviska si byla zaměřením tak podobná, že je otázkou, zda nebyla jen cíleně rozúčtována na vícero zakázek, aby nebylo dosaženo zákonné hranice pro povinnou publikaci v Registru.

Vedoucí právního odboru pan Malásek nyní odstoupil. Plnou politickou i právní odpovědnost za tyto pochybné statisícové zakázky však nese starosta Kolář. V rámci svých gescí mj. plně odpovídá za právní odbor, navíc také část zakázek osobně domluvil. Ve svých vyjádřeních ke kauze prokazatelně opakovaně lhal. Vyvodí také vlastní zodpovědnost?