Blog Ondřeje Chrásta. 
Převážně o kultuře, politice a vzdělávání. 

Rámcový vzdělávací program narazil na mediální realitu divokých „clickbait“ titulků.

autor: | Dub 12, 2023 | Hlavní stránka, Kultura, Politika, Vzdělávání

ZRUŠÍTE HUDEBKU A VÝTVARKU? OF COURSE NOT!

RVP – aneb participatvní proces revizí základního dokumentu, podle kterého se děti na základce učí. Pravá realita je však skutečně zajímavá, diskuze někdy bouřlivá, ale všem jde o jedno, aby naše děti si odnesly ze školy co nejvíce a naučily se kulturu konzumovat, žít i vytvářet, protože kultura je to, co našemu životu dává rozměr a naší zemi identitu. A aby se výuka posunula v souladu s realitou kolem nás, tedy do 21. století se vším všudy. ⤵

Také jste v minulých dnech a týdnech zaregistrovali určitou bouři a divočejší novinové titulky, že někdo bere hudebku a výtvarku našim dětem? Opak je pravdou, Ministerstvo kultury České republiky i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy usiluje o kvalitní a moderní vzdělávání v oblasti kultury v celé její šíři a kráse.

Včera se podařila nevídaná, důležitá a dobrá věc, náš ministr kultury Martin Baxa a ministr školství Vladimír Balaš společně na tiskové konferenci informovali o plánovaných revizích Rámcového vzdělávacího programu ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. Tyto tzv. velké revize RVP připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho organizace Národní pedagogický institut ČR. Následný seminář za účasti poslanců a poslankyň a široké odborné veřejnosti pak představil pozici MK vzešlé z odborné skupiny, kterou vedu a různé možnosti a rozbory situace, kudy se RVP mohou do budoucna ubírat právě v oblasti Umění a kultura. Je to šance, která se opakuje jednou za několik desetiletí, věříme, že jí nepromarníme. A jelikož bych nenapsal nic více a lépe, tak poctivě přebírám zprávu doslovně z FB pana ministra Martina Baxy (copyright je jeho ;-)):

UMĚNÍ, KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ:

Spolu s ministrem školství Vladimír Balaš jsme na tiskové konferenci informovali o plánovaných revizích Rámcového vzdělávacího programu ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. Tyto tzv. velké revize RVP připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho organizace Národní pedagogický institut ČR.

Cíl máme společný: jde nám o to, aby se posílila role kultury ve vzdělávání. Kvalitní a moderní vzdělávání je klíčem k budoucnosti a my se nacházíme v bodě, kdy máme unikátní příležitost jej inovovat pro budoucí generace.

Za Ministerstvo kultury České republiky se s našimi experty participativně podílíme na podobě revize a nabízíme náš pohled na proměnu vzdělávací oblasti Umění a kultury. Navrhujeme rozšíření uměleckých oborů v základním vzdělávacím programu, tedy integrování nových vzdělávacích oborů. Domníváme se, že je velmi prospěšné, aby se plnohodnotnou součástí výuky stala pětice uměleckých oborů:

hudební, výtvarná, dramatická, filmová/audiovizuální a taneční/pohybová výchova.

To odpovídá situaci v 21. století a reaguje na aktuální trendy a na potřeby žáků a jejich individuální rozvoj. Jak doplnila paní rektorka Akademie múzických umění v Praze / AMU Ingeborg Radok Žádná, naše vzdělávací oblast má pro navrhované změny již mnoho připraveno a adepty učitelské profese v uměleckých oblastech již vychovává. Přál bych si, aby tyto změny vedly k jediné věci – k rozšíření možností pro naše žáky a podpoře a pěstování jejich individuálních talentů.

Na tiskovou konferenci pak navazoval velký seminář, který k této věci zorganizoval můj náměstek Ondřej Chrást. Ondřej Chrást stojí v čele expertní skupiny, kterou jsem zřídil k tomuto účelu a která odvádí skvělou práci. Velký dík!

Na tento seminář bude navazovat náš blok na konferenci ke kreativnímu vzdělávání příští týden v DOX. Děkuji všem aktérům, kteří se na této vizi podílejí, kupř. Katarína KalivodováKateřina Klementová , Tereza Cz Dvorakova , Michal Šašek, Pavel Bednařík, Roman Černík a další…

Tolik copyright ministra kultury……

A také srdečně zvu na Festival umění a kreativity ve vzdělávání již od čtvrtka v Praze.