Blog Ondřeje Chrásta. 
Převážně o kultuře, politice a vzdělávání. 

Frankfurt – knihy, knihy, knihy… a knihy.

autor: | Říj 21, 2023 | Hlavní stránka, Kultura, Vzdělávání

Největší knižní veletrh světa v plném proudu, a Ministerstvo kultury České republiky opět u toho – letos a v roce 2026 jako hlavní hostující země, což se jistojistě zařadí jako jedna z nejdůležitějších událostí na poli české literatury a obecně kultury v polistopadové historii. #kulturanebudesedetvkoute

Česko má moře! Moře literatury, resp., jak řekl kolega William Shakespeare ve své Zimní pohádce, je integrální součástí světového oceánu literatury.

Aneb jedna z největších událostí porevoluční české literatury a obecně české kultury definitně stvrzena a měl jsem tu čest být spolu ředitelem celého veletrhu Juergenem Boosem, ředitelem Moravské zemské knihovny Tomášem Kubíčkem, který je pověřen koordinací naší účasti a Martin Krafl – ředitelem českého literárního centra u toho. Tématem a klíčovou metaforou české prezentace na Frankfurtském knižním veletrhu v roce 2026 je „Česká republika – země na pobřeží“. A to i navzdory suchému faktu, že moře nemáme… jedná se metaforu a Česká republika se chce zaměřit nejen na představivost, tvořivost a humanitu, ale i na to, jestli takové pobřeží má nějaké hranice a jaké cesty na něj a z něj vedou…

Naše republika se v posledních letech a před 14 definitivně potvrzeně a úspěšně ucházela o to, být hlavním vystavovatelem na frankfurtském knižním veletrhu, který je největší svého druhu na světě. Před pár dny podepsal ředitel veletrhu Juergen Boos s ministrem kultury České republiky Martinem Baxou smlouvu o hostování České republiky v roce 2026. Letos bylo hlavní zemí Slovinsko, jehož ministryně kultury byla na místě.

Jeho hlavnímu hostu, což bude v roce 2026 právě Česko, je věnována velká pozornost, a to nejen v průběhu veletrhu, ale i během příprav. Stát se čestným hostem Frankfurter Buchmesse je bez nadsázky pro Českou republiku bylo jednou z nejdůležitějších událostí na poli české literatury a kultury po roce 1989.

Každoročně přijede na veletrh více jak 7 000 vystavovatelů, 100 zastoupených zemí, 10 000 novinářů, min. 300 000 hostů – a vždy jedna země figuruje ve formátu hlavního hosta. Účast na veletrhu má dopad nejenom na knižní průmysl a kulturní sektor, ale posiluje či pomáhá budovat mezinárodní politické i hospodářské vazby ve světovém kontextu. Obrovská mediální pozornost stimuluje pozitivní obraz dané země prostřednictvím kultury v mezinárodních vztazích. Účast na veletrhu je vysoce prestižní a pro kulturu prestižní událostí.

Tak hurá k moři!