Blog Ondřeje Chrásta. 
Převážně o kultuře, politice a vzdělávání. 

Díl 2 – Starej Chrást (opět) bilancuje, aneb #kulturanebudesedětvkoutě a debatuje všude možně

autor: | Pro 19, 2023 | Hlavní stránka, Kultura, Politika, Vzdělávání

Jsem tu zas. Včerejší shrnutí zde https://pi2.cz/geqi, dnes bilancuji své hlavní činnosti na Ministerstva kultury České republiky v oblasti legislativní a reforem dotací.

1 Pracujeme na dlouho potřebné legislativě Ministerstva kultury (konkrétně 3 kusy viz níže), která má zlepšit kulturní fungování naší země.

2 rozjeli jsme velkou reformu dotací jak po stránce plné digitalizace tak po stránce obsahové a celkovém směřování dotačních titulů a financování české kultury.

Tím začneme:

Co je úlohou státu v kultuře, co má finančně podporovat, co méně, jak nejlépe uchovávat kulturní dědictví a nadále ho rozvíjet. To je ta hlavní otázka, kterou si budeme při kulatých stolech se všemi kulturními aktéry klást celý příští rok. Po stovkách schůzek se žadateli, asociacemi, či odbory se blížíme do finální fáze reformy a její projednávání s celou kulturní sférou. Definovat ji je tím finálním úkolem…. Národní plán obnovy v kultuře ukázal, že možnosti změny jsou, že je silná poptávka po inovacích a nových přístupech v kultuře. Např. dotace na kreativní učení, která si kladou jako podmínku spolupráci kulturních a vzdělávacích institucí ukázaly, jak toto v klasickém dotačním systému chybí a jak se tím ochuzujeme o skvělé projekty na pomezí kultury a vzdělávání. Nebo jak kreativní vouchery pomáhají rozhýbávat a inspirovat kulturní sektor. A mnoho dalšího. A tak trávím mnoho času na diskuzích a fórech, abych sbíral zpětnou vazbu a přemýšlel společně s aktéry, kudy dále.

Vytvořili jsme a v příštím roce musíme prosadit ve Sněmovně a Senátu zákony, které mají po desetiletích apatie napravit to, co legislativně trošku zkostnatělé české kultuře chybělo, blížíme se do finále zákonů:

O médiích, reforma zákonů o ČT a ČRo… – bojujeme za nezávislá a silná veřejnoprávní média, jako jednu z klíčových pojistek demokracie a demokratické společnosti. První část už je za námi, posílili jsme nezávislost televizních a rozhlasových rad tím, že ⅓ nově volí Senát. Tyto rady tak nejsou nově plně závislé na aktuální politické reprezentaci. Vedeme dlouhé a velké diskuze napříč mediálním sektorem o definici veřejné služby a poplatcích, které se téměř dvě desetiletí nezvyšovali a u nichž kumulovaná inflace dělá více jak 50%…

Fond audiovize – transformací Státního fondu kinematografie vznikne Fond audiovize. Po roce debat s celým sektorem se podařilo najít kompromis, a kromě filmu bude tento fond podporovat i vznik animací nebo vzdělávání v oblasti počítačových her. Zreformuje se také důkladně systém filmových pobídek, který přináší velké prostředky do státní kasy. Ohromný krok dopředu, který oceníme v příštích letech a díky kterému naše ekonomika dostane tak moc potřebné impulsy.

Malý krok pro lidstvo, ale velký pro kulturu. Vytvořili jsme a předložíme zákon o Veřejné kulturní instituci, tak dlouho očekávaná norma (nikoliv jednoznačně přijímaná, abychom byli objektivní), která umožní víceleté a hlavně vícezdrojové financování, čili možnost více zřizovatelů např. u krajských kulturních institucí, kdy se město a kraj dohodnou, aby provozovali jakoukoliv organizaci společně. Mnoho institucí po tom léta volá, většina politických stran to má dlouhodobě v programu, ale až teď to nastává.

Tak příští rok se kulturo těš, bude to jízda !