Blog Ondřeje Chrásta. 
Převážně o kultuře, politice a vzdělávání. 

Díl 2. Starej Chrást bilancuje a účtuje – práce všedních dní

autor: | Led 26, 2023 | Hlavní stránka, Kultura, Politika

Tento příspěvek opět není o prezidentské volbě, ač také nosím flanelku! Je to můj seriál o tom, co jsem minulý rok dělal ve své práci na ministerstvu kultury. ⬇

Díky za fakt četné a veskrze pozitivní ohlasy na díl 1 – o tom co mě loni v kultuře zasáhlo nejvíce ZDE https://pi2.cz/jktn – tento druhý díl bude asi kratší (tak ne, není). O tom, co se v české kultuře v roce 2022 povedlo, legislativa, pracovní skupiny, ale i kulturní události….

Fotografie se vztahují k různým setkáním se zajímavými lidmi a zasedáním pracovních skupin – tedy asi trochu nuda, prostě ve stylu “chytří lidé hovoří”.

Programové prohlášení vlády

Jak víte, každá vláda má své programové prohlášení. To tak nějak slouží jako jakýsi návod na všechno naše konání, je to soubor plánů, které postupně, ve své 4leté existenci, se vláda snaží plnit. S naším vládním programovým prohlášením trochu zamávala jednak válka na Ukrajině, jednak velká inflace, avšak i tak se velká část práce na plnění rozjela celkem úspěšně. (Pro hardcore politické fajnšmejkry je Programové prohlášení vlády celé zde: https://pi2.cz/fslb )

A jak Programové prohlášení v oblasti kultury plníme, tak postupně (ano, je to dlouhé):

1 Autorské právo pro 21. století

Jak jsem již mnohokrát tady psal, asi nejviditelnější a nejnáročnější byla práce na Autorském zákonu, kterému se snažíme nasadit moderní facelift odpovídající době. Co to znamená? Například zrušení absurdní povinnosti, že autoři už nebudou muset hlásit Ochrannému svazu autorskému (OSA), že budou hrát svou vlastní hudbu (např. DJ na párty, který si skládá sám, vlastní kapela) nebo že malý živnostník nebude platit OSA poplatek za rádijko či televizku, které si soukromě poslouchá ve své malé provozovně. Říkáte si, že to je detail? Nikoliv, pro malého živnostníka je každá tisícovka dobrá. A těch tisícovek bylo ročně několik. Svoboda internetu a práva uživatelů jsou pro nás úplně základní hodnotou. V první řadě se nám podařilo implementovat Evropskou Směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu (tzv. copyright směrnice). Je pravda, že jsme jako Piráti byli proti přijetí samotné směrnice v EU parlamentu, pořádali jsme demonstrace proti samotné podstatě té směrnice, přišlo nám a stále přijde, že nejde správným směrem. Nakonec však byl návrh v EU přijat a nám nezbývá, než zákony respektovat – tedy i ČR po laxnosti minulé vlády musela přistoupit na implementaci – a jakými návrhy jsme usnadnily život uživatelům a autorům?:

Podařilo zásadním způsobem zvýšit ochranu běžných uživatelů před zásahy do svobody projevu a jejich soukromí. Už nebude docházet k nadměrnému blokování legálního obsahu.

➡ Platformy již nebudou moci mazat a předem kontrolovat veškerý obsah, které na ně nahráváte.
➡ Podařilo se nám taky prosadit pouze dobrovolné zřízení kolektivního správce pro vydavatele (nikoliv povinné jak bylo v původním návrhu, což by byl vznik nové zbytečné mohutné a zbytečné organizace).

➡ Velmi problematické je taky současné chování služeb jako Google nebo Meta (haha teď mi to tady smaže), kteří, věrni svému dominantnímu postavení a z něho plynoucího dominantního chování, přestaly zobrazovat širší úryvky ze zpráv českých médií a tím se vlastně vyhýbají nové povinnosti odměnit za širší úryvky autory. To že samotný princip plateb za úryvky je problematický víme, tzv. daň z odkazu byla problematická už ve svém počátku, lepší by bylo, kdyby tyto firmy platili normálně daně, což je pravda… – jednou však právo platí, měl by se hledat kompromis -> Zde jsme teprve na úplném začátku dlouhého boje za práva autorů obsahu (např. novinář), ale narovnání celé situace je pro nás jasnou prioritou, určitě toto téma nekončí.

Autorský zákon je jeden z nejvýraznějších zákonů a vždy budí velké emoce, když se tzv. legislativně otevře, nejinak tomu bylo i tentokrát, byla to doslova bouře. Práce na moderním autorském právu není zdaleka u konce, ale jedno je jisté, změny se ještě dají čekat. Dřív nebo později.

2 VKI

Zákon o veřejnoprávní instituci, jak zaznívá na Seminářích a dalších akcích, téměř 30 let ho měla téměř každá vláda v programovém prohlášení vlády… nikdy se nepřijal. Návrh, na kterém pracujeme v rámci mnoha pracovních skupin na úrovni MK či Tripartity by měl vycházet vstříc dlouhodobé snaze významné části kulturního sektoru o vytvoření nového typu právnické osoby respektujícího specifika zejména živé kultury. Cílem je stabilita kulturních institucí, možnost jejich spoluzaložení městy a kraji (i více), možnost víceletého financování a celková flexibilita uměleckého provozu. Bude naše vláda úspěšná? Již brzy se dozvíme. Já jsem velký optimista.

3 CZ PRES

Evropa jako úkol! Motto českého předsednictví převzaté z projevu Václava Havla, myslím, že jsme naplnili…

Náš ministr Martin Baxa celý půlrok předsedal Radě pro vzdělání, mládež, kulturu a sport, tedy hlavního orgánu zabývajícího se kulturou v EU a politické i kulturní úspěchy českého předsednictví v oblasti kultury se dají shrnout, tedy:

1 schválení plánu EU pro kulturu na léta 2023-2026,
2 náročná moderace k navrhovanému souboru pravidel na ochranu plurality a nezávislosti médií v EU – Evropskému aktu o svobodě médií (European Média Freedom Act), o kterém ještě uslyšíme, není vůbec jisté, jak se to vyvine, zatím návrh posuzuje právní oddělení celé evropské komise, jestli je návrh v souladu se základním principi, uvidíme v únoru, ale je to velmi zásadní věc.
3 Ohromné množství času a úsilí jsme věnovali také politické debatě o pomoci Ukrajině . Náš ministr byl v pravidelném kontaktu s ministrem kultury Ukrajiny Oleksandrem Tkačenkem a neustále hledáme cesty, jak nejvíce pomoci ukrajinské kultuře zužované snahou o její vyhlazení ze strany Ruského agresora. Viz také můj první díl tohoto seriálu.

➡Z těch kulturních úspěchů třeba připomenout, že jen v Bruselu se konalo více jak 50 akcí
➡Také v budovách Parlamentu či Rady proběhli výstavní projekty, za všechny zmiňme např. projekt Květinová unie od naší příspěvkovky Národní galerie Praha, který se setkal s velmi pozitivními ohlasy.
➡Také u nás v republice probíhala celá řada kulturních akcí, od konzertů, přes divadla až po debaty a jednání v rámci předsednictví. Všem kteří se podíleli a stále podílejí patří velký dík.

4 RVP

Velké téma z programového prohlášení vlády je také kulturní vzdělávání, řekli jsme si, že propojíme nabídku vzdělávání v oblasti kultury a mediální gramotnosti s revizí rámcových vzdělávacích programů. Chceme hledat cesty ke zvýšení vizuální a čtenářské gramotnosti, která má zásadní vliv na orientaci v dnešní informacemi zahlcené době. Je nutné v rámci velké Revize RVP, která probíhá na MŠMT a za kulturu jsem pověřen to “sledovat”, jasně definovat, co je obsahem kulturní výchovy našich dětí. Hudební a výtvarná výchova je jasná, ale nové směry jako je např. audiovize (filmová výchova) se stávají dominantními a převládajícími, české školství na to musí být připraveno! Velký úkol ještě do roku 2023.

5 NPO

Velké téma roku 2022 byl také tzv. Národní plán obnovy (NPO). Tedy evropské finance, sloužící ke zvládnutí škod po covidové pandemii, pro česko bezmála 200 miliard, a pro kulturu z toho téměř 6. V lednu 2022 byl stav přípravy NPO zoufalý, po tvrdé mnohaměsíční práci vše běží, výzvy jsou jednak “tvrdé” na např. kreativní centra, nebo i “měkké”, propojování vzdělávání a kultury, mezinárodní projekty, kulturní a kreativní odvětví nebo digitalizace kulturního dědictví. Některé projekty jsou úžasné a ještě o nich uslyšíte… každý kraj pak v řádu do několika let otevře kulturně/kreativní centrum a může uplatnit stovky tzv. kreativních voucherů. Sledujte to, je to užitečné.

6 Média veřejné služby

Pravidelně zasedá mediální skupina k tzv. velké novele mediálních zákonů. Financování veřejnoprávních médií a úprava zákonů, které ve velké části byli tvořeny před 30 lety je velký úkol. Celý audiovizuální svět se od té doby velmi změnil je třeba legislativně reagovat. Zatím jsme předložili, v souladu s Programovým prohlášením vlády, tzv. “malou” novelu, která rozděluje volby do klíčových televizních a rozhlasových Rad mezi Senát a Sněmovnu. Je to posílení jejich nezávislosti na aktuální politické reprezentaci, a tím posílení jejich nezávislosti na politice, a tak to má být.

 7 Kultura a setkání

Ano, ano, a samozřejmě hodně kultury, hodně akcí, hodně setkání s inspirativními lidmi. Mnoho setkání v rámci konferencí či mezinárodních spoluprací. Uzavírali jsme mnoho partnerství a mezinárodních spoluprací. Měl jsem možnost pracovně navštívit mnoho a mnoho kulturních akcí, divadel či konzertů… Máme skvělou kulturu, máme skvělé lidi v ní pracující. Co ve mě zanechalo dojem? Prakticky všechno – a o tom kultura je, zanechává v nás dojmy a zážitk. A proto žijeme.

Tak něco také ve fotografiích.⤵

A co nás v kultuře čeká v tomto roce, o tom v dalším třetím díle, ten bude asi už s novým prezidentem, tedy příští týden………