Blog Ondřeje Chrásta. 
Převážně o kultuře, politice a vzdělávání. 

Festival umění a kreativity ve vzdělávání: FUK – debata „Kreativitou proti nerovnostem“

autor: | Kvě 5, 2023 | Hlavní stránka, Kultura, Vzdělávání

U příležitosti včerejšího jmenování Mikuláše Beka již 22. ministrem školství v porevoluční historii moderní České republiky (ne, není to omyl, 22 ministrů bylo za 31 let…) … jsem si vzpomněl, že jsem zde neinformoval podrobně o zajímavé a podstatné události z minulých týdnů, Festival umění a kreativity ve vzdělávání. Naše Ministerstvo kultury České republiky má velký zájem a velmi aktivně se účastní současných velkých revizí Rámcových vzdělávacích programů (RVP). Ministrovi Bekovi nezbývá než popřát hodně štěstí a úspěchů v mnoha problémech, kterým bude muset čelit. Velké revize RVP je jeden z nich…

 V rámci Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání jsme skutečně aktivně, jako vedení MK, participovali. Téma je to více než akutní a někdy i bouřlivé, ale pro MK naprosto stěžejní a zásadní. Ministr Martin Baxa otvíral a náš náměstek Michal Šašek následně debatoval ve velké debatě „Kreativitou proti nerovnostem“ v Doxu – centrum současného umění. Osobně jsem se zase zúčastnil tiskové konference k zahájení celého Festivalu, kde jsem představoval i pohled MKČR v rámci problematiky právě RVP. Dalšími účastníky festivalu a debat byly např. Společnost pro kreativitu ve vzdělávání , Kreativní Česko pod naším Institut umění – Divadelní ústav, platforma Uměním – Platforma pro kreativní učení a mnozí další.

Revize Rámcových vzdělávacích programů v oblasti Umění a kultury je unikátní příležitostí pro budoucnost společnosti. Cíl máme společný: jde nám o to, aby se posílila role kultury ve vzdělávání. Kvalitní a moderní vzdělávání je klíčem k budoucnosti a my se nacházíme v bodě, kdy máme unikátní příležitost jej inovovat pro budoucí generace.

Za MK se s našimi experty participativně podílíme na podobě revize a nabízíme náš pohled na proměnu vzdělávací oblasti Umění a kultury. Navrhujeme rozšíření uměleckých oborů v základním vzdělávacím programu, tedy integrování nových vzdělávacích oborů. Domníváme se, že je velmi prospěšné, aby se plnohodnotnou součástí výuky stala pětice uměleckých oborů: hudební, výtvarná, dramatická, filmová/audiovizuální a taneční/pohybová výchova. To odpovídá situaci v 21. století a reaguje na aktuální trendy a na potřeby žáků a jejich individuální rozvoj.

Revizi RVP ZV, jejichž součástí je oblast Umění a kultura, připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho organizace Národní pedagogický institut. Široká koncepce oblasti Umění a kultura, která byla v uplynulých týdnech zveřejněna a je nyní diskutována, je předpokladem pro kvalitní budoucí podobu výuky kultury na základních školách, která bude odpovídat situaci v 21. století a dokáže reagovat na aktuální trendy a na potřeby žáků a jejich individuální rozvoj.

Tedy shrnutí: cílem je vyvážená a promyšlená integrace všech umělecky zaměřených oborů do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – tedy Výtvarné výchovy, Hudební výchovy, Dramatické výchovy, Filmové/audiovizuální výchovy a Taneční a pohybové výchovy. Výsledkem inovace by měl být takový vzdělávací obsah, který postihne všechny části kultury. A důležité je, že na základkách nevyučíme (většinou) budoucí umělce, zpěváky, herce či malíře, ale především učíme lásce k umění, schopnosti umění vnímat, naučit se chodit do galerií, kin, divadel, na koncerty či navštěvovat a vnímat kulturní dědictví, hrady a zámky, muzea apod.

Více info např. i v naší tiskovce z minulého měsíce, která vznikla po našem semináři a tiskové konferenci s tehdy ještě ministrem Vladimírem Balašem. https://www.mkcr.cz/…/5188cs-revize-ramcovych-vzdelavacich-…