Blog Ondřeje Chrásta. 
Převážně o kultuře, politice a vzdělávání. 

První rok v Zastupitelstvu na Praze 6 a jak dál v roce 2020?

autor: | Led 15, 2020 | Hlavní stránka, Politika, Praha 6

Dopis občanům Prahy 6 o dění v uplynulém roce a o plánech do toho nadcházejícího

Vážení sousedé!

Končící rok je příležitostí se zastavit a bilancovat, co jsme v roce 2019 jako Piráti Praha 6 dělali, čeho jsme dosáhli a na co se chystáme v dalších letech. V květnu 2019 uplynulo 10 let od založení Pirátské strany a v listopadu 2019 to byl přesně rok, kdy devět čerstvě zvolených pirátských zastupitelů poprvé usedlo do opozičních lavic Zastupitelstva Prahy 6.

Bilancování uplynulého roku…

Hned po volbách v říjnu 2018 bylo během pár dní jasno, aniž by vítěz voleb jednal s kýmkoliv jiným. Předjednaná koalice ODS, STAN, TOP 09 (s KDU) nehleděla nalevo napravo, usedla do Rady a začala úřadovat. Jejím hlavním tmelítkem, jak se dalo předvídat a jak se nakonec ukázalo, jsou společné zájmy a koníčky, jako je např. prodej nejlukrativnějších městských pozemků na Kypr do firem s nejasnou vlastnickou strukturou, a ještě k tomu pod cenou. Že zájmem koalice není především blaho občanů Prahy 6, je po roce jejího vládnutí více než zřejmé. Pro Piráty zůstaly opoziční lavice a dle poměrného rozložení odvozeného od volebního výsledku také místa ve výborech, komisích a pracovních skupinách. Zde se řeší problémy jednotlivých resortů a oblastí správy Městské části a nominovaní Piráti patří k pravidelným a aktivně se zapojujícím členům. Velká část z nich funguje věcně a konstruktivně a o svých aktivitách transparentně podává pravidelné zprávy na Pirátském fóru.

Co a jak opozičně kontrolujeme?

Již na prvním listopadovém zastupitelstvu, hned po volbách 2018, se ukázalo, jakou politickou kulturu hodlá koalice prosazovat – jako výraz politické namyšlenosti, ignorantství a snahy mít pod kontrolou úplně vše, tedy kontrolovat i jediný kontrolní orgán zastupitelstva, neumožnili opozici získat předsedu a většinu v hlavním kontrolním orgánu obce, kterým je Kontrolní výbor (KV), a nominovali si do něj svého zástupce. Ten ještě nějaký čas tvrdil, že opozicí je, ale postupně i toto vzdává a stává se i veřejně součástí hlasující koaliční většiny; v KV dělá vše jen pro to, aby si udržel své místo. Inu, hodně se na Praze 6 mluví o „pokročilé“ politické kultuře, ale skutek utek. 16 opozičních zastupitelů tak musí pravidelně zdůrazňovat, že předseda Kontrolní komise Petr Píša není jejich zástupcem a není opozičním politikem. Naši zastupitelé se však kontrolní činnosti, tedy opravdové opoziční práci, věnují sami dostatečně a v průběhu roku otevírali několik závažných kauz, které hýbaly Prahou 6:

a) Podali jsme trestní oznámení na, dle právních posudků, nelegální slevu 34 milionů při kritizovaném a ve zběsilé rychlosti dohodnutém prodeji areálu Dračky. Trestní oznámení šetří policie. Poškozený je MČ Prahy 6, tedy my všichni.

b) Zachránili jsme trojdomí v Šolínově ulici, které od 20. let 20 století sloužilo pro sociální účely občanům Prahy a Prahy 6. Radnice chtěla budovy pronajmout na dlouhých 30 let ke komerčním účelům. Nasbírali jsme stovky podpisů pod petici proti tomuto záměru. Zároveň jsme na postup radnice podali stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Uspěli jsme! Výběrové řízení bylo zastaveno a v trojdomí zůstalo ve veřejné správě. Díky za podporu všem občanům, kteří se připojili a petici podpořili!

c) Intenzivně jsme studovali kauzu tzv. Ledního medvěda na Vítězném náměstí, kde MČ prodala majetek za nejnižší posudkovou cenu, aby pak malinkou část z něj opět zpět koupila za cenu úplně stejnou. Tedy celý pozemek, kde se budou stavět lukrativní byty, dostal známý developer nakonec za 0 Kč. Zní vám to absurdně? Na Praze 6 je pomocí firem z Kypru a dalších daňových rájů možné všechno.

d) Věnovali jsme se chodu úřadu, kde starosta Kolář pravidelně zadával právní služby externě, v hodnotách statisíců. Kdyby šlo o nějaké složité právní úkony, dalo by se to pochopit. Ale šlo o úkony banální, které by hravě zvládlo funkční právní oddělení radnice. Ale ne, kamarádi starosty museli přeci dostat zakázky…

e) Pirátští zastupitelé také dlouhodobě sledovali a každé zastupitelstvo interpelovali situaci s Poliklinikou pod Marjánkou, kde vinou naprostému zanedbání řádné péče (dokázáno nezávislými posudky) ze strany současné i předchozích radnic dochází k znehodnocování architektonicky cenné a pro celou MČ nezbytné budovy s komplexní lékařskou péčí. Doslova nám začíná padat na hlavu.

f) Řešili jsme i problémy a kauzy Prahy 6, jako je neutěšená dopravní situace na Praze 6, stav klimatického ohrožení, neúspěšná transformace usedlosti Šatovka atd.

g) Monitorovali jsme pečlivě podivné chování starosty Koláře, který se nezdráhal přijmout dary (na prestižní slavnostní událost při předávání čestných občanství Prahy 6) od firem s nejasnou vlastnickou strukturou sídlících na Kypru a v dalších daňových rájích. Jelikož jsou to zároveň firmy, kterým Praha 6 prodává své nejlukrativnější pozemky zjevně pod cenou, vyústilo to ve snahu starostu odvolat a začít se intenzivně věnovat jeho propojení s těmito strukturami. Piráti projevili svůj nesouhlas také tím, že se předávání čestných občanství Prahy 6 nezúčastnili a jednotlivým oceněným občanům poblahopřáli písemně.

Co a jak aktivně prosazujeme?

Opozice má především funkci kontrolní, kterou jsme plnili, jak jsme nejlépe mohli. Snažíme se však také koncepčně a proaktivně pracovat ve výborech, komisích, pracovních skupinách a v neposlední řadě v zastupitelstvu:

 • Pravidelně na zastupitelstvu otevíráme témata, o kterých se nikomu nechce veřejně mluvit – rozšiřování Letiště Praha, tzv. vnější okruh kolem Prahy přes Suchdol apod. Žádáme, aby se radnice kromě ekonomických přínosů rozšíření letiště a okruhu pro stát, developery a vybrané skupiny lidí zabývala také negativními dopady na život a životní prostředí obyvatel Prahy 6 a přilehlých obcí, Nebušic, Lysolají, Suchdola, Chaber, Bohnic a Čimic.
 • Aktivně se účastníme všech pracovních skupin a pokoušíme se věci, které radnice poslední roky zanedbala, posouvat. Díky nám se podařilo odsvěřit trojdomí v Šolínově ulici z rukou radnice, která ho téměř 10 let zanedbávala; již po necelém roce byla zřízena pracovní skupina na Magistrátu, kde za naší účasti probíhá intenzivní diskuze o dalším využití komplexu pro veřejně prospěšné účely (vzpomeňme, že minulá radnice v čele se současným starostou Kolářem chtěla objekt dostat min. na 30 let z veřejné kontroly a Piráti Prahy 6 tomu peticí zabránili).
 • Naší aktivní účastí na pracovních skupinách i mnoha jednáními s magistrátem se podařilo posunout situaci kolem katastrofálně chátrající Polikliniky pod Marjánkou do další fáze, kdy se musí skutečně brzy rozhodnout, co s budovou bude dál. Roky stagnace jsou snad konečně za námi.
 • V rámci Komise pro elektronizaci a digitalizaci a Výboru pro otevřenost, média a participaci jsme podpořili moderní “rozklikávací” rozpočet, za který se Praha 6 nebude muset stydět a který snad již příští rok pomůže zastupitelům i občanům v orientaci s nakládáním s veřejnými prostředky.
 • Podařilo se nám soustavným tlakem opakovaných interpelací zapracovat do usnesení zastupitelstva o vyhlášení stavu klimatického ohrožení zákaz používání jednorázových plastů na všech akcích pořádaných MČ Praha 6. Podmínku neplastování chceme prosadit také do akcí, které radnice finančně podporuje. Usilujeme o to, aby se neplastovalo ani na Farmářských trzích.
 • Aktivně jsme komentovali rozpočet MČ na rok 2020 i jeho střednědobé výhledy, které podle nás postrádají jasnou vizi, kam by se MČ měla ubírat. Nebyli jsme spokojeni s nedostatečnými podklady a informacemi k jednotlivým položkám rozpočtu, který v součtu činí více než miliardu a o němž máme rozhodovat. Rozpočet jsme proto v navrhované podobě nepodpořili.
 • V rámci výborů a komisí se podílíme na rozhodování o dotacích do vzdělávání, kultury, sportu, volného času i sociálních služeb. Aktivně bodujeme a posuzujeme stovky žádostí o tyto dotace.
 • V rámci komise Územního rozvoje komentujeme stavební záměry v naší městské části tak, aby si developeři nebrali více, než je třeba. Podpořili jsme také jasné vymezení Prahy 6 vůči nově připravovanému Stavebnímu zákonu, který naprosto marginalizuje roli obcí a odborných posudků (památky, životní prostředí) v nových stavebních řízení. Toto prohlášení schválilo celé zastupitelstvo.
 • Dlouhodobě nestandardní chování společnosti spravující majetek celé městské části SNEO, a.s., snad konečně dostane stopku. V rámci pracovních skupin i diskuzí s novým vedením se snažíme se SNEA udělat moderní a transparentní společnost, která městské části slouží, nikoliv naopak.
 • Podali jsme na zasedání zastupitelstva desítky interpelací na radní z mnoha oblastí jejich činností, mnohé věci se díky naší intervenci začaly hýbat. Někteří naši radní pochopili, že jednání s opozicí není toxické, a snaží se s námi poctivě projednávat některé kroky. Jmenovat asi netřeba, ještě by jim to uškodilo. Ale děkujeme.
 • Díky naší iniciativě a podpůrné petici se Ruský exil dočká připomínky na Praze 6. Tito uprchlíci před bolševickou revolucí v Rusku, kteří se aktivně podíleli na výstavbě prvorepublikových Dejvic a Bubenče, byli krátce po válce násilně odvlečeni do ruských gulagů. Uspořádali jsme také vzpomínkovou akci na tyto sousedy před domy, kde bydleli.
 • A v neposlední řadě jsme s primátorem Prahy Zdeňkem Hřibem a předsedou Pirátů Ivanem Bartošem zasadili k výročí 17.listopadu dvě třešně v Divoké Šárce, jako pokračující tradici sázení stromů svobody na území Prahy 6.

Co budeme dělat v roce 2020?

S uplynulým rokem nemůžeme být jako zastupitelé reprezentující 17,3 % voličů spokojeni. Na Praze 6 se vinou pasivního starosty moc věcí nehýbe. Zásadní projekty dlouhá léta stály (trojdomí Šolínova, Poliklinika pod Marjánkou a další.), rozprodal se poslední velmi cenný majetek Prahy 6 (Dračky, tzv. Lední medvěd) a současná koalice (TOP, STAN, ODS) nemá moc vizí do budoucna. Za sebe můžeme slíbit, že i nadále budeme hájit zájmy občanů Prahy 6 a soustavným tlakem na vládnoucí koalici budeme věci posouvat kupředu. První známky, že se ledy hýbou, už můžeme pozorovat letos; věříme, že v příštím roce se pohnou celé kry a my budeme moci bilancovat trochu radostněji než letos.

 • Všechny výše zmíněné problémy a kauzy budeme nadále sledovat a důsledně vyžadovat po radnici, ať hájí zájmy občanů Prahy 6.
 • Budeme řešit neutěšenou dopravní situaci, rozšiřování Letiště a vliv nových plánovaných dopravních staveb na obyvatele Prahy 6. Nedopustíme, aby se jejich životní prostředí vinou těchto staveb ještě zhoršilo.
 • Budeme tlačit na co nejrychlejší dokončení záměru na trojdomí v Šolínově ulici a jeho rychlou realizaci.
 • Budeme sledovat situaci kolem Polikliniky pod Marjánkou a aktivně se zapojovat do finálních rozhodnutí, co se s ní bude v příštích letech dít.
 • Budeme pečlivě sledovat situaci kolem usedlosti Šatovka i v Šáreckém údolí jako celku. Toto unikátní místo nesmí být zničeno necitlivou výstavbou.
 • Budeme i nadále pracovat ve výborech, komisích i pracovních skupinách tak, abychom hájili zájmy občanů a podíleli se aktivně na správě naší městské části v oblastech vzdělávání, kultury, sociálních věcí, správy majetku i veřejného prostoru.
 • Budeme důsledně požadovat naplňování opatření již schváleného materiálu vyhlášení stavu klimatického ohrožení, jehož jsou Piráti spolupředkladatelem.
 • Budeme i nadále vést diskuze napříč politickým spektrem a snažit se najít kompromisy s jednotlivými radními ohledně pohledu na správu a fungování městské části.
 • Budeme podporovat aktivity spojené s žádostí o zamítnutí návrhu změn územního plánu v přírodním parku Šárka Lysolaje a žádost o přeměnu okolí přehrady Džbán na celoročně veřejně přístupný volnočasový areál.
 • A budeme vám především i nadále naslouchat a zapojovat vás, občany Prahy 6, do veškerého dění! A také nadále řešit problémy vašich čtvrtí, ať už jste z Ruzyně, Liboce, Veleslavína, Petřin, Vokovic, Dejvic, Střešovic, Břevnova, Sedlce, Bubenče nebo Hradčan.

A jak můžete pomoci vy?

Chcete pomoci rozvíjet svou čtvrť, zapojit se aktivně do místní politiky nebo máte jen nějaký komentář? Možností máte spoustu:

 • Máte i vy svou organizaci, projekt, nápad? Přihlaste se do mnoha grantových řízení Prahy 6 a realizujte ho, ať již je z oblasti kultury, volného času, životního prostředí, nebo třeba sociální programů.
 • Chcete se dozvědět něco o pirátských zastupitelích a jejich práci? Přijďte na pravidelnou veřejnou schůzi vždy před zastupitelstvem, kde prezentují své postoje a názory.
 • Chcete se více zapojit do činnosti a správy městské části? Ozvěte se nám, společně najdeme možnosti!

V úctě a s přáním všeho dobrého do Nového roku

Jménem a s komentáři zastupitelů: Jana Kabelová, Miloš Vlach, Barbora Hrůzová, Eva Tichá, Tomáš Šídlo, Vladimír Šraier, Jiří Hoskovec, Jan Lejčko

sepsal

Ondřej Chrást

předseda Zastupitelského klubu Piráti Praha 6

P. S.: Jen díky Pirátům na Praze 6 v roce 2019 vítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.

Přijde vám toto sdělení nadsazené? Ale ne, je na chlup pravdivé a dokonce zastupitelstvem odhlasované. Na listopadovém zastupitelstvu Prahy 6 jsme spolu s dalšími politickými kluby navrhli, aby se připomnělo 30. výročí 17. listopadu. Zatímco poděkování aktérům 17. listopadu prošlo jednohlasně, další usnesení ve znění „I v roce 2019 musí pravda a láska vítězit nad lží a nenávistí!“ dostalo po bouřlivé diskuzi jen 27 hlasů (z 40 přítomných). Pro nehlasovali ani někteří čelní představitelé současné koalice… ale pravda a láska zvítězila. Snad to tak bude i v roce 2020.